General Tso's Chicken
Dragon & Phoenix
Shrimp W. Mixed Vegtable
Beef W. Broccolic
Chicken Egg Foo Young
Chicken Lo Mein
Shrimp Fried Rice
Egg Drop Soup
Hot & Sour Soup
Wonton Soup
Fried Dumpling
Fried Wonton
Curry Chicken
kung pao chicken
Moo Goo Gai Pan
Moo Shu chicken
Singapore Chow Fun
Mongolian Beef
20 Results 1/1 1